Oznámení!

Oznamujeme všem oprávněným osobám (zákonní zástupci nezletilých žáků školy a zletilí žáci), že volby do školské rady proběhnou ve dnech 15. a 16. října 2018 v budově SPŠS Pražská 931 a v budově Obchodní akademie Náchod od 7:00 do 16:30 hodin. Volby proběhnou podle § 167 a 168 zákona 561 Sb. a podle přílohy č. 2 k usnesení Rady Královéhradeckého kraje č.15/556/2005.

Informace k volbám do školské rady jsou na webových stránkách www.soanachod.cz

V Náchodě dne 1. října 2018


Volební řád pro volby členů školské rady