Jak se daří Němým svědkům holocaustu v Náchodě?

V průběhu roku 2017 byl na náchodské VOŠ a SPŠ stavební arch. J. Letzela dokončen několikaletý projekt Němí svědkové holocaustu v Náchodě, ve kterém se žáci v hodinách Společenských věd a později Informatiky nejprve vzdělávali v problematice holocaustu a 2. světové války všeobecně. Poté se zaměřili na ty stavby v Náchodě, které mají úzkou souvislost s našimi židovskými spoluobčany, jejichž osudy končily v období druhé světové války většinou tragicky. Výsledkem projektu byla nejdříve moderní školní vyučovací pomůcka vytvořená ve spolupráci se studenty – rozsáhlá výuková prezentace, jež poutavou formou připomněla náchodské oběti holocaustu prostřednictvím budov, které židovští spoluobčané obývali nebo jinak využívali.

Tímto projektem se náchodská Stavebka prezentovala v říjnu 2017 v izraelském památníku Yad Vashem; následovala školní výstava, poté – soudě podle ohlasů – úspěšná třítýdenní výstava ve dvoraně náchodské Městské knihovny. Zájem občanů byl pro mne i kolegy podnětem k tomu, aby vystavované materiály dostaly v červnu 2018 knižní podobu.

Vydání publikace finančně podpořil Krajský úřad Královéhradeckého kraje formou dotace na individuální účel, a dále firma HOBRA – Školník. Jednání o finanční podpoře Města Náchod právě probíhají.

O Němé svědky holocaustu v Náchodě zatím požádaly např. Národní muzeum – knihovna, Praha, Židovské muzeum v Praze, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové (mimo povinné výtisky), Nadační fond obětem holocaustu Praha, Památník Terezín – knihovna; Knihovna Židovské obce v Praze, Židovská obec Liberec, Knihovna Nové Město nad Metují.

Této drobné knížce, která je k dostání v Knihkupectví paní Horové nebo v náchodském Infocentru, se úspěšně daří šířit znalosti o historii Náchoda a v případě zájmu o dobové reálie také přispívat k cestovnímu ruchu v regionu.

Nečekaným bonusem je, že díky náchodské rodině Talafantových, která rovněž brožuru vlastní, doputovali Němí svědkové i do USA k architektu Michaelu Krausovi (nar. 1930, patrně jedinému přeživšímu z těch, o kterých je v knize řeč). Vyjádřil pochvalu a veliké uznání. K dalším kontaktům nedošlo, protože v prosinci 2018 pan Kraus bohužel zemřel.

Živí svědkové holocaustu v Náchodě postupně odcházejí. Ti němí, kteří s nimi byli spojeni, zatím zůstávají. Kéž také díky nim nezapomeneme, jakého zla je člověk proti člověku schopen…

Autor: Mgr. Marie Vintrová