Jeden zdařilý projekt v praxi

Maturanti 4.S během svého studia vypracovali řadu stavebních projektů. O tom, že projektové vyučování je jedním z nejoblíbenějších a zároveň nejefektivnějších způsobů výuky u žáků, není rozhodně pochyb. A navíc, pokud tento projekt neskončí pouze někde v šuplíku a dojde k jeho skutečné realizaci, přináší svým autorům radost a dobrý pocit z toho, že to, co dělali, nedělali zbytečně.

Takovýmto smysluplným projektem se stal studentský ples, který si uspořádalo dvacet maturantů 4. S nejen pro sebe, své rodiče, kantory, ale i přátele. Ti se pak v hojném počtu sešli 12. ledna v Městském divadle Dr. Josefa Čížka, aby se společně pobavili, zatančili a užili si Maturitní ples stavařů arch. Jana Letzela. Během krátké doby se jim podařilo nacvičit zdařilé předtančení inspirované humorným seriálem Pat a Mat. Po celý večer jim k tanci hrála hudební skupina Medium. Zájemci se mohli zapojit do soutěže o hodnotné ceny, nechybělo ani zašlapávání šerp a dojemné půlnoční vystoupení.

Co bylo největším přínosem celého projektu? Spokojenost všech zúčastněných, ale hlavně fakt, že si čtvrťáci dokázali celou akci zorganizovat, sehnat sponzory, nacvičit svá vystoupení, rozdělit si mezi sebou práci, které rozhodně nebylo málo, a tím vším ještě utužit svůj třídní kolektiv. Rozhodně budou mít jednou na co vzpomínat.

Autor: Mgr. Lea Zálišová