Přednáška společnosti ÚRS Praha

BC. Luděk Dlouhý přijel začátkem prosince seznámit žáky 4.S s činností společnosti ÚRS Praha a.s. Na přednášce uvedl příklady oceňování staveb a přiblížil budoucím stavařům moduly softwaru KROS4.
Společnost ÚRS PRAHA je inženýrskou a poradenskou organizací zabývající se zejména oceňováním stavební produkce. Je dodavatelem softwaru pro oceňování a řízení stavebních zakázek a stavebních publikací.

Žáci třídy 4.S se učí pracovat se SW KROS 4, který je využíván především pro tvorbu rozpočtů. Jako jediná databáze v ČR obsahuje kompletní podobu Cenové soustavy ÚRS.

Informace od zástupce společnosti byly přínosné a doplnily znalosti žáků v oblasti oceňování staveb. Zájemci budou mít možnost složit zkoušku ze znalostí SW KROS na škole, která jim umožní doložit odbornost při ucházení se o zaměstnání nebo brigádu u stavebních firem.

Autor: Ing. J. Rohanová