Informace školy k návratu z rizikových oblastí s nákazou koronaviru COVID-19

(Čína, Hon Kong, Irán, Japonsko, Jižní Korea, Singapur, Itálie (regiony Lombardie, Emilia-Romagna, Piedmont, Benátsko),….
Vedení školy nedoporučuje žákům výjezd do těchto oblastí.
V případě, že jste o jarních prázdninách (nebo jindy) navštívili některou z těchto destinací, držte se následujících pokynů:

NEMÁTE žádné příznaky onemocnění

Po celou dobu maximální inkubační doby, tj. 14 dnů od odletu z oblasti nákazy zůstaňte pokud možno doma, minimalizujte kontakt s ostatními lidmi.
Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu.
Kontaktujte telefonicky/ e-mailem pracoviště protiepidemického odboru místně příslušné krajské hygienické stanice, které rozhodne o náležitých protiepidemických opatřeních včetně případné karantény.
Pokud se objeví příznaky jako subfebrilní-febrilní teploty, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky místně příslušnou kliniku infekčního lékařství.
Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční kliniku, nejezděte hromadnou dopravou. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na základě domluvy s personálem infekční kliniky.

MÁTE horečku, kašel nebo dušnost

Pokud jste doma, nikam nechoďte – vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.
Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu.
Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo paží či rukávem, ne rukama!!!
Kontaktujte telefonicky místně příslušnou kliniku infekčního lékařství.
Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční kliniku, nejezděte hromadnou dopravou. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na základě domluvy s personálem infekční kliniky.

Pokud se žáci vrátili z rizikové oblasti, měli by v rámci zodpovědného přístupu zůstat 14 dní (ode dne příjezdu) v domácí karanténě.
Tato absence jim bude omluvena na základě čestného prohlášení podepsaného u nezletilých žáků zákonným zástupcem, u zletilých žáků žákem. Vyzýváme žáky a jejich zákonné zástupce k zodpovědnému přístupu.

Kontakt – pokud nejsou obtíže, pouze návrat z rizikové oblasti:
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, www.khshk.cz
Telefon:495 058 111 v pracovní době. Kdykoliv e-mail: koronavirus@khshk.cz
Do e-mailu uvést své kontakty – jméno, příjmení, mobilní telefon, bydliště a epidemiolog (pokud v té chvíli nebude k zastižení) se s Vámi co nejdříve spojí.

Kontakt – pokud jsou obtíže a je návrat z rizikové oblasti:
Klinika infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové
Telefon: v pracovní době 7:30 – 15:30 hod. 601 130 894,
v mimopracovní době 15:30 – 7:30 hod. 721 417 310
Volat IHNED.

(Tyto informace mohou být upravovány v závislosti na změnách epidemiologické situace.)

V Náchodě dne 4. 3. 2020
RNDr. Věra Svatošová