Osvědčení o znalostech sw KROS 4

Na základě dlouholeté spolupráce se společností ÚRS CZ a.s. měli žáci čtvrtého ročníku stavebních oborů možnost složit zkoušku ze znalostí oceňování stavebních konstrukcí a prací za využití programu KROS 4.

Přihlásilo se 11 žáků třídy 4.S. Na průběh zkoušky dohlížel zástupce společnosti ÚRS CZ
Bc. Luděk Dlouhý.

Zkouška se skládala ze dvou částí:

  1. test z obecných znalostí
  2. praktické provedení rozpočtu podle různých zadání
    • výpočet výkazů výměr
    • ocenění vyjmenovaných stavebních prací.

Zkouška byla náročná na výpočet výkazu výměr, orientaci v cenících a rychlost práce. Časový limit byl velmi přísný.

Je potěšující, že všichni účastníci zkoušky vyhověli požadavkům společnosti a získali certifikát o znalostech. Certifikáty byly slavnostně předány 26. 2. za účasti paní zástupkyně Ing. Šárky Posnarové.

Získaný certifikát je důkazem toho, že tito žáci ovládají SW KROS 4 pro rozpočtování, mají tedy co nabídnout budoucímu zaměstnavateli.

Na nákup SW KROS budou moci čerpat 20% slevu. Nabídka slevy trvá 5 let od ukončení studií – včetně studia na vysoké škole.

Autor: Ing. J. Rohanová