Výuka od 25. listopadu 2020

Od středy 25. listopadu je povolena osobní přítomnost:

  • žáků závěrečných ročníků středních škol,
  • žáků při praktickém vyučování a praktické přípravě ve skupinách maximálně 20 žáků/studentů.

Maturitní obory

Pro žáky maturitních oborů to znamená, že ve středu 25. listopadu nastoupí do školy žáci 4.A, 4.BC a 4.S. Výuka a nástup do školy se řídí stávajícím rozvrhem (případné aktualizace najdete na BAKALÁŘÍCH). Z rozvrhu budou vypuštěny hodiny TEV.
Žáci prvních, druhých a třetích ročníků maturitních oborů pokračují ve výuce distančně s možností individuálních konzultací ve škole.

Učňovské obory

Z učňovských oborů se ve středu 25. listopadu do školy (na dílny) dostaví žáci 1.U a 3.U na odborný výcvik. Na odborný výcvik pak 30. listopadu přijdou i žáci 2.U.
Teoretická výuka u žáků prvních a druhých ročníků učňovských oborů bude probíhat dle rozvrhu i nadále distančně. Žáci 3.U mají od 30. listopadu 2020 teoretickou výuku již ve škole dle stávajícího rozvrhu.

Upozornění pro žáky

Školní jídelna je v provozu a na základě objednávky je možné odebírat obědy.