Školní jídelna stále v provozu

Školní jídelna je stále v provozu pouze pro žáky a studenty na prezenční i distanční výuce a pro zaměstnance škol.
Výdej jídel probíhá od 11:00 do 11:20 hod. do jídlonosičů a od 11.30 hod. do 14.45 hod. na talíř.
Vzhledem k efektivitě provozu bude až do odvolání připravováno jen jedno obědové menu.
Provoz školní jídelny probíhá za zpřísněných hygienických podmínek v souladu s platnou legislativou a s ohledem na současnou epidemiologickou situaci.