Pokračování distanční výuky

Od pondělí 2. listopadu nadále pokračuje distanční výuka. V současné době nemáme žádné informace, kdy se bude moci škola vrátit k prezenční výuce. Žáci by měli dostat od svých třídních učitelů upravené rozvrhy s vyznačenými hodinami, které probíhají přes TEAMS.

V případě komplikací s distanční výukou kontaktujte své třídní učitele.

RNDr. Věra Svatošová
ředitelka školy