Školní jídelna – provoz od 14. 10. 2020

Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky při distanční výuce tak, že žáci mohou přijít na oběd do školní jídelny nebo si oběd vyzvednout v určenou dobu do jídlonosiče.

Pro zaměstnance škol je zajištěno závodní stravování ve školní jídelně v normálním režimu. Výdej do jídlonosiče v mimořádných případech pouze v určenou dobu.

Poskytování stravy cizím strávníkům se řídí od 14. října stejnými pravidly jako provoz restaurací. Školní jídelna je pro cizí strávníky uzavřena.

Při výdeji obědů platí dodržování hygienických pravidel:

  • Mytí rukou před vstupem do školní jídelny, použití dezinfekce.
  • Strávníci odkládají roušku pouze při konzumaci oběda.
  • U stolu sedí nejvýše 4 osoby.
  • Stoly jsou uspořádány tak, aby vzdálenost mezi nimi byla min. 1,5 m.
  • V prostoru školní jídelny může být max. tolik osob, kolik je míst k sezení.

 

RNDr. Věra Svatošová
ředitelka školy