Praktická výuka žáků učňovských oborů od 12. 10. 2020

Praktická výuka žáků prvních, druhých i třetích ročníků učňovských oborů probíhá na školních dílnách dle stávajících rozvrhů. Od 12. 10. první a třetí ročníky, od 19. 10. druhé ročníky.

Teoretická výuka probíhá distančně. Žáci učňovských oborů dostanou zadané studijní materiály a úkoly v papírové podobě od svých vyučujících. Žákům druhých ročníků učňovských oborů se teoretická výuka přesouvá na týden prázdnin od 26. do 30. října. Volno za dobu prázdnin budou mít v týdnu od 12. října.

RNDr. Věra Svatošová
Ředitelka školy