Distanční výuka od 12. 10. 2020

Vážení žáci, vážení zákonní zástupci,

škola s účinností ode dne 12. října 2020 do 25. října 2020 přechází na distanční výuku.

Dle Usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 997 (viz příloha) je zakázána osobní přítomnost žáků na středním odborném vzdělávání ve školách s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy. Nadále tedy bude probíhat praktická výuka u žáků učňovských oborů.
V navazujícím týdnu (ode dne 26. října 2020 do 1. listopadu 2020) mají všichni žáci školy volno. Na základě uvedeného usnesení došlo k prodloužení podzimních prázdnin.

Předpokládaný návrat žáků k prezenční výuce je 2. listopadu 2020.

Případné změny budou upřesňovány podle aktuální situace.

RNDr. Věra Svatošová
ředitelka školy


Důležité odkazy:

   Usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 997