Burza učebnic letos jinak

Vzhledem k současné situaci proběhne burza učebnic trošku jinak. Nové učebnice Vám opět nakoupíme na základě Vaší objednávky a zaplacené zálohy ve škole. Informaci jste obdrželi již od svých třídních učitelů. Učebnice potřebné pro školní rok 2020/2021 naleznete na stránce – Seznamy učebnic Svoje staré učebnice nebudete tentokrát prodávat ve škole, ale na našich stránkách.   Kdo […]

Celý článek

Informace ke klasifikaci ve 2. pololetí školního roku 2019/20

Při pololetní klasifikaci žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/20 bude škola postupovat podle Vyhlášky 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ze dne 27. dubna 2020. (VYHLÁŠKA zde ke stažení) Tato vyhláška je nadřazena dokumentům vydaným školou (Školní řád), které upravují hodnocení výchovně vzdělávacího procesu ve škole a škola je povinna […]

Celý článek

Změna cen stravování

V souvislosti s nárůstem cen vstupních komodit dochází s účinností od 1. 5. 2020 k úpravě cen stravování.   oběd snídaně přesnídávka večeře 2. večeře žáci 7 – 10 let 27,00 – – – – žáci 11 – 14 let 31,00 – – – – žáci 15 a více let 35,00 17,00 12,00 31,00 16,00 zaměstnanci škol (bez příspěvku) 82,00 – – […]

Celý článek

Provoz ve školní jídelně od 11. 5. 2020

Školní jídelna od 11. 5. 2020 umožní žákům posledních ročníků středních škol ve dnech jejich osobní přítomnosti ve škole a zaměstnancům smluvních škol stravování. Žáci Střední odborné školy stavební a Obchodní akademie mají možnost vyzvednutí oběda od 11.15 do 11.45. Žáci a zaměstnanci gymnázia mají možnost vyzvednutí objednaného oběda od 11.45 do 12.20. Pro objednání oběda funguje klasický objednávkový systém, jídelna […]

Celý článek

Informace k organizaci výuky od 11. 5. 2020

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je umožněna konzultační výuka pro žáky posledních ročníků střední školy za účelem přípravy na závěrečnou nebo maturitní zkoušku od 11. 5. 2020 Podmínky pro účast na konzultační výuce: Výuka probíhá podle speciálního rozvrhu (maturitní obory) v budově B (Obchodní akademie), který byl žákům zaslán emailem třídním učitelem. (Rozvrh je od pondělí do středy, […]

Celý článek