20. ročník celostátní soutěže ,,Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce”

Naše škola se ve dnech 21. 3. a 22. 3. zúčastnila již 20. mezinárodního ročníku soutěže v grafických programech konaného v Českých Budějovicích. Soutěže se účastnilo 20 škol (většinou) po dvou studentech. Jejich úkolem bylo během třech hodin nakreslit virtuální model budovy třípodlažního rodinného domu v Tokiu. Poté odvodit půdorysy, řezy a perspektivní pohledy. Zvláštností byla okótovaná perspektiva. Naše studentky Karolína Michelová ze 4. ročníku a Veronika Náglová ze 3. ročníku sice neobsadily přední místa, ale odvedly práci, za kterou se rozhodně stydět nemusely. Setkání s ostatními studenty a prohlídka historického centra Českých Budějovic byla pro ně zajímavou zkušeností.

 Autor: Ing. Martina Ťokanová