Geodetický kurz

Žáci ze třídy 3.SI oboru Pozemního stavebnictví se v týdnu od 11. do 15. září účastnili povinného geodetického kurzu. Díky jeho absolvování získali zajímavé odborné zkušenosti. Pod dozorem odborníka pana Ing. Jakuba Noska z Ústavu geodézie na VÚT v Brně si po řádném proškolení mohli vyzkoušet například měření nivelace mezi sérií bodů a následně pak vypočítat, zda je měřený terén adekvátně zarovnán, a také si ověřit, zda výšky naměřili správně. Studenti si vyzkoušeli měření vzdáleností mezi body pomocí výpočtů, které vycházely z naměřených úhlů, a následně pak výsledek zkontrolovali přímo v terénu pomocí systému GPS. Předposlední den kurzu se dokonce i s veškerou výbavou vypravili na sportovní stadion Hamra. Kontrolovali zde, zda je běžecká trať v rovině, jestli není střecha nad tribunami křivá, a dokonce i zkoušeli vytyčit základy domu o rozměrech 8×8 metrů. Poslední den byl zakončen krátkým opakováním, kde byly znalosti žáků otestovány.

 Autor: Michal Čapek, 3. SI