Mezitřídní florbalový turnaj

Již tradičně se před vánočními svátky uskutečnil mezitřídní florbalový turnaj. Celkem se ho zúčastnilo 10 družstev. Hrálo se ve dvou skupinách. První dva celky ze skupin se utkaly křížem v semifinále, ze kterého vítězové postoupili do finále.

Opět se turnaje zúčastnilo i několik dívek, které zaslouží velký obdiv, protože v chlapecké konkurenci to měly velmi složité.

Turnaj na stupních vítězů dopadl takto: na 3. místě se umístila třída 3.SI, stříbrnou příčku vybojovala třída 2.SI. První místo, po velmi kvalitních výkonech po celou dobu turnaje, obsadili hráči z 1.S.

Všem zúčastněným děkuji za účast a přístup v duchu fair play. Velké díky patří také kolegovi Jiřímu Škopovi, který značným dílem pomohl při realizaci a organizaci turnaje.

 Autor: Bc. Tomáš Hauschke