Přírodovědný KLOKAN 2022/2023

Přírodovědný KLOKAN není nově objevený druh dobře známého živočicha, ale soutěž, která probíhá každoročně ve stejný den na školách v celé ČR.

Letošní ročník soutěže proběhl ve středu 12. 10. 2022.

Zajímavé a někdy i docela náročné soutěžní otázky byly, jak jinak, z přírodovědných předmětů – například chemie, fyziky, biologie …

Na naší škole soutěžilo 20 žáků 1. a 2. ročníků v kategorii Junior.

Nejlepší znalosti prokázali:

  1. Patrik Mitterwald třída 1.S
  2. Filip Hejzlar třída 1.SI
  3. Adam Kočnar třída 2.SI

Blahopřejeme!