Přírodovědný KLOKAN 2023/2024

Přírodovědný KLOKAN není nově objevený druh dobře známého živočicha, ale soutěž, která probíhá každoročně ve stejný den na školách v celé ČR. Letošní ročník soutěže proběhl ve středu 11. 10. 2023.

Zajímavé a někdy i docela náročné soutěžní otázky byly, jak jinak, z přírodovědných předmětů – například chemie, fyziky, biologie …

Na naší škole soutěžilo 28 žáků 1. a 2. ročníků v kategorii Junior.

Nejlepší znalosti prokázali:

  1. Vojtěch Havlík třída 2. B
  2. Jakub Šefc třída 1. A
  3. Jiří Myška třída 1.SI

Blahopřejeme!

 Autor: Mgr. Veronika Jiroušová