Projektový den BESIP

Dne 11.10.2023 se žáci čtvrtých ročníků zúčastnili projektového dne BESIP, který se zaměřuje na mladé řidiče a poukazuje na rizika a úskalí silničního provozu.

Čtvrťáci se dověděli mnoho poučných informací týkajících se faktorů ovlivňujících chování za volantem. Byli seznámeni s nejčastějšími příčinami dopravních nehod a následném postupu, pokud se někdo stane součástí dopravní nehody. Žáci měli možnost vyslechnout krátkou přednášku jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a pohovořit přímo s odborníky z praxe. Zpestřením byla i účast dopravní psycholožky, která doplňovala informace ohledně chování mladých řidičů.

Díky této akci získali žáci cenné zkušenosti.

 Autor: Meier Jakub, 4.S