Ředitelské volno z organizačních důvodů pro žáky školy

Oznamujeme žákům i jejich zákonným zástupcům, že na pondělí 27. 11. 2023 je vyhlášeno ředitelské volno pro žáky z organizačních důvodů.

Důvodem pro vyhlášení volna je stávka pedagogických i nepedagogických pracovníků školy.

V pondělí 27. 11. 2023 nebude probíhat výuka, žáci zůstanou doma, nebude vařit školní jídelna a nebude v provozu ani domov mládeže. Ubytování žáků v domově mládeže bude možné až v úterý 28. 11. 2023 od šesti hodin ráno.

 

RNDr. Věra Svatošová
ředitelka školy


Prohlášení ke stávce

Většina pracovníků Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela v Náchodě se 27. listopadu 2023 připojí ke stávce vyhlášené školskými odbory.

Zaměstnanci se rozhodli solidárně připojit ke stávce a vyslat tak signál, že nesouhlasí se škrty v rozpočtu školství, které by negativně ovlivnily kvalitu vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezil by možnosti školy dělit třídy na skupiny v odborných předmětech a tím zajistit efektivitu vzdělávání. Došlo by i ke zvyšování počtu žáků ve třídách a omezování volitelných předmětů a individuální práce se žáky. Prioritně nestávkujeme proti výši platů, i když u nepedagogických pracovníků jsou platy velmi nízké, ale především za kvalitu vzdělávání v našich školách.

 

František Drahoňovský
předseda Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství
Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela Náchod