Setkání s odbornicí na dřevostavby

Žáci třetích a čtvrtých ročníků stavebních oborů se ve čtvrtek 8. 2. zúčastnili velice zajímavé přednášky paní Ing. Lenky Trandové. Ta je ředitelkou Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD). Tato organizace sdružuje výrobce a dodavatele montovaných objektů bytové a občanské vybavenosti na bázi dřeva.

Přednášející velmi poutavě mluvila o vlastnostech, výhodách a nevýhodách jednotlivých typů dřevěných konstrukcí. Jednou z největších výhod je, že se jedná o obnovitelný materiál se zápornou uhlíkovou stopou. Zasvětila studenty do problematiky moderních masivních dřevostaveb a vyvedla je z omylu, že největším nepřítel dřevostaveb je požár. Studenti měli četné dotazy a aktivně se zapojovali do diskuse. Věřím, že se jim tato přednáška vryje do paměti a při maturitní zkoušce se jim nabyté vědomosti budou hodit.

 Autor: Ing. Martina Ťokanová