Startujeme s experty – AI Startup – Od myšlenky k úspěchu

Ve čtvrtek 9. listopadu se studenti 3. a 4. ročníku studijního oboru Informační technologie zúčastnili v Hradci Králové projektového dne na Obchodní akademii, Střední odborné škole a Jazykové škole s právem jazykové zkoušky.

Do projektu se zapojilo celkem pět škol. Všichni zaregistrovaní studenti byli náhodně rozděleni do 8 týmů – firem po 4. V krátkém zahajovacím projevu byli pozvanými odborníky z praxe seznámeni se soutěžním zadáním. S využitím umělé inteligence měli za úkol vytvořit podnikatelský plán své firmy na jeden rok na téma RECYKLACE KARTONOVÝCH OBALŮ.

Výstupem čtyřhodinové práce měl být návrh řešení (za pomoci ChatuGPT) včetně sestavení zakladatelského rozpočtu a předpokládaných nákladů a výnosů. Podnikatelský záměr měl být navržen na 12 měsíců, součástí zadání byl i návrh názvu firmy a grafický návrh loga.

Po odevzdání řešení a předvedení prezentací byly jednotlivé týmy ohodnoceny a odborná komise vyhlásila výsledky.

Velmi nás potěšilo, že v prvních dvou týmech byli žáci naší školy. Členem vítězné firmy byl Jaroslav Zemek ze 3. SI a ve firmě, která skončila na druhém místě, soutěžil David Dvořák ze 4. SI.

 Autor: Ing. Miroslav Rudolf