Stavaři 3.S na stavbě Obchodně administrativního centra

Žáci 3.S měli možnost si 28. 2. 2023 v rámci exkurze prohlédnout stavbu Obchodně administrativního centra v Náchodě. Jan Čejchan z firmy Ce-ing nám představil projekt a kompletní technologie, které se na stavbě použijí. Následně ukázal zajímavou část etapy stavby. Žáci mohli vidět, jak vypadá konstrukční systém budovy, jednalo se o železobetonový prefabrikovaný skelet se systémem příčných rámů. Také nás poučil o BOZP na stavbě. Exkurze pro nás byla velmi přínosná.

 Autor: Ing. Jana Čejchanová