Veletrhy fiktivních firem

Ve dnech 6. 2. a 7. 3. 2024 se žáci oborů OA a IT zúčastnili veletrhů fiktivních firem. První veletrh proběhl v  Hradci Králové. Tam nás reprezentovali vybraní zástupci jednotlivých fiktivních firem ze čtvrtých ročníků. Do Pardubic vyrazili všichni žáci třetích ročníků, kteří založili čtyři fiktivní firmy.

Veletrh je zaměřen na obchodní dovednosti žáků v rámci výuky předmětu fiktivní firmy a následné prodejní zdatnosti při nabízení zboží nebo služeb. Této účasti však předchází hodiny, které se týkají nejen vymyšlení předmětu fiktivního podnikání, ale veškeré činnosti spojené se založením firmy, tvorbou propagačních materiálů, dokladů, smluv, prezentací, nácvik komunikačních dovedností a dalších skutečností, které ve světě businessu mohou uplatnit. Nedílnou součástí těchto akcí je i hodnocení odborné poroty, která dle různých kritérií posuzuje nejen prodejní prostředí po stránce vizuální, obchodní dovednosti jednotlivých žáků, ale rovněž různé propagační materiály, videa, prezentace.

Pro žáky třetích ročníků byl veletrh premiérou. Všichni se snažili zaujmout nejen návštěvníky, ale rovněž odbornou porotu.

Na veletrhu v Hradci Králové jsme se celkově umístili: 

CaspoSweets 13. místo, NetView 15. místo, LiTerraker 12. místo a PrimaSpice 20 místo z 22 zúčastněných firem.

 Na veletrhu v Pardubicích jsme se celkově umístili: 

SpeedForce  4. místo,  ScroomFlyhigh  9. místo, Cheesy Gravity  12. místo a Elderien Switch  16. místo z 18 zúčastněných firem.

Na veletrhu v Pardubicích se ve vedlejší kategorii nejlepšího prodejce v českém jazyce umístili na předních příčkách:

  • Michaela Vilma Melounová ze třídy 3. B, která získala první místo
  • Lukáš Tuček ze třídy 3.A, který získal druhé místo

Všichni žáci zodpovědně přistoupili k výše uvedeným akcím a pro další posun v jednotlivých činnostech v předmětu fiktivní firmy měli možnost načerpat spoustu inspirací.

GRATULUJEME !!!

 Autor: Ing. Věra Erberová