Za kulturou v Jaroměři

Ve čtvrtek 2.11.2023 zhlédli někteří žáci třídy 2.B v jaroměřském divadle v originále hru anglického dramatika George Bernarda Shawa Pygmalion. Ta je pravděpodobně jeho nejslavnější komedií. Hraje se od roku 1913 a má nastínit rozdíly společenských tříd. Po představení jsme navštívili i Městské muzeum v Jaroměři, které se nachází v původně Wenkeově obchodním domě a disponuje bohatým sbírkovým fondem. Dokonce jsem měli i možnost si vyrobit své vlastní ozdobné krabičky, kterými byla rodina Wenkeových známá. Celý výlet doprovázelo pěkné počasí a všichni odjížděli spokojeni domů.

 Autor: Šárka Macháčková 2.B