Ceny stravy od 1. 8. 2023

Ceny platné od 1. 8. 2023

  oběd snídaně přesnídávka večeře 2. večeře
žáci 7-10 let 35,00        
žáci 11-14 let 40,00        
žáci 15 a více let 45,00 26,00 20,00 40,00 24,00
zaměstnanci škol
(bez příspěvku)
112,00        
cizí strávníci 115,00