Maturitní obory

Výsledkové listiny přijímacího řízení – 2. kolo

V Náchodě dne 21. 6. 2024

 

   36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ