Adaptační kurzy

Tak jako každý rok, tak i letos na začátku nového školního roku proběhly adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků. Místem jejich konání byl pension Köhler v Deštném v Orlických horách. Zde se postupně vystřídaly všechny čtyři první ročníky naší školy. Spolu se svými třídními učiteli a zástupkyní ředitelky Mgr. Helenou Kudelovou, která je i speciálním pedagogem, zde strávily tři dny.

Ty byly věnované poznávání svých spolužáků, práci ve skupinách i v celém kolektivu a zvykání si na dodržování režimu dne. Vynikly zde individuality, ať už v kladném, nebo záporném smyslu.

Díky pěknému počasí využili žáci druhý den areál penzionu ke sportování a podnikli procházku směrem ke kostelu sv. Matouše. Někteří si večer užili diskotéku, jiní se osvěžili v krytém bazénu.

I během krátkého trvání kurzů se žáci stihli poznat a seznámit se. Doufejme, že díky adaptačnímu kurzu byl položen základ k dobrému fungování tříd i ve školním prostředí.

 Autor: Mgr. Martina Jarolímková, Ing. Pavel Janeček