Cesta do minulosti s využitím moderních technologií

V úterý 2. května 2023 měli studenti prvního ročníku oboru Informační technologie příležitost navštívit Státní okresní archiv v Náchodě. Během exkurze získali informace o tom, jak archivy fungují a jak se využívají moderní technologie pro digitalizaci a uchovávání historických dokumentů a materiálů.

Na začátku exkurze žáky přivítala paní archivářka, která je stručně seznámila s činností archivu i badatelny a významu této instituce pro uchovávání kulturního dědictví. Poté si studenti mohli prohlédnout některé z archivních dokumentů, jako jsou staré plány, knihy a kroniky. Paní archivářka jim také ukázala, jak se tyto dokumenty uchovávají a jak se k nim správně přistupuje, aby se minimalizovalo jejich poškození.

Další část exkurze byla zaměřena na digitalizaci a zpracování digitálních archivů. Studenti se dozvěděli, jak se digitalizují fyzické dokumenty a jak se digitální dokumenty ukládají a zpracovávají v archivním systému. Kolega z oboru IT jim také ukázal, jak archiváři spravují a udržují digitální sbírky a jakým způsobem využívají moderní technologie pro zabezpečení a ochranu dat. Studenti se také dozvěděli o využití speciálního softwaru pro správu archiválií a o jejich digitalizaci a online zpřístupňování veřejnosti.

 Autor: Mgr. Petr Staněk