Geodetický kurz čtvrtých ročníků

Třídy 4.S a 4.SI oboru Stavebnictví se zúčastnily v týdnu 6.-10.3. povinného geodetického kurzu u Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu generála Josefa Churavého v Dobrušce.

V pondělí se obě třídy nejprve seznámily s činností tohoto zařízení v oblasti geodetických a kartografických prací a s teorií geodézie.

V další dva dny čekalo již obě třídy rozdělení do skupin a procvičování praktických úkolů z měření v terénu – vytyčení objektu včetně laviček za pomocí nivelačního přístroje, metody GPS i totální stanice.

I přes nepřízeň počasí se podařilo obsah kurzu naplnit a nezbývá doufat, že někteří žáci uplatní tyto dovednosti ve své budoucí praxi.

 Autor: Ing. Pavel Janeček