Informace pro budoucí žáky STAVEBKY a INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Vážení zákonní zástupci/zletilí žáci,

 dovoluji si připomenout schůzku pro budoucí žáky a jejich zákonné zástupce dne 22. 6. 2023 ve 14.00 hodin v budově školy A (Náchod, Pražská 931) pro obor Stavebnictví a Informační technologie. Předmětem schůzky budou podrobnosti k nástupu žáků do prvního ročníku od 4. 9. 2023.

Po úvodní schůzce od 15 hodin v budově A (bývalá Stavebka – Pražská 931) proběhne burza učebnic a popř. objednání nových učebnic do 1. ročníků oborů Stavebnictví a Informační technologie. Seznam učebnic najdete na www.soanachod.cz , (záložka – žáci rodiče – seznamy učebnic – 1. ročník – obor).

Při objednání je nutné zaplatit zálohu v plné výši ceny učebnic. Prosím, počítejte s platbou v hotovosti. Nové učebnice škola objedná a žáci je dostanou v září při nástupu do školy.

V případě, že budete učebnice kupovat od žáků bývalých prvních ročníků, je potřeba mít s sebou peníze (i drobné) na jednotlivé učebnice. V žádném případě nekupujte učebnice, které nejsou na seznamu uvedeny, popř. zkontrolujte, zda souhlasí i vydání učebnice. Pokud je na seznamu uvedeno pouze NOVÁ, pak je vhodné ji objednat přes školu. Takové učebnice nekupujte od žáků!

V den schůzky bude možné objednat i kartu ISIC, která žákům bude sloužit jako přístupová karta a karta pro objednávání stravy. Informace ke studentské kartě ISIC najdete také na stránkách školy www.soanachod.cz (vlevo dole), platba za kartu proběhne při informační schůzce (350 Kč).

Těším se na setkání.

RNDr. Věra Svatošová
ředitelka školy