Nenechte se napálit

Ve čtvrtek 4. 5. 2023 navštívili studenti 1. SI oboru Informační technologie Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové a zapojili se do workshopu zaměřeného na ověřování mediálních sdělení.

Exkurze začala prohlídkou moderní a nadčasové budovy Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, která je charakteristická surovým betonovým vzhledem fasády a kulatými okny. Je rozdělena do čtyř křídel a šesti podlaží. Křídla jsou propojena centrální halou, patra spojuje kruhové schodiště. Studenti si prohlédli všechny podlaží budovy a seznámili se s moderními technologiemi, které knihovna nabízí. Viděli např. samoobslužný automat na půjčování knih.

Po prohlídce absolvovali workshop Nenechte se napálit, který byl zaměřený na dezinformace a orientaci v současném mediálním světě. Aktivně se zapojili a diskutovali o problematice, která se týká všech. V průběhu lekce měli možnost ověřit hodnověrnost textů, fotografií a fake videí. Workshop byl interaktivní, studenti měli možnost hlasovat prostřednictvím interaktivní aplikace Mentimeter.

Cílem této exkurze bylo ukázat žákům moderní a přístupnou knihovnu, která jim nabízí nejen studijní místa, ale i moderní technologie a možnost seznámení se s problematikou dezinformací a manipulací s informacemi.

 Autor: Mgr. Petr Staněk