Nové přírůstky v obou školních knihovnách

Během září se nám podařilo do školních knihoven zakoupit větší množství nových knih. Téměř všechny tituly ze seznamu maturitní četby si nyní můžete vypůjčit jak na budově A (A411) , tak v budově B(TA 2). Knihovnu na budově A má na starosti Mgr. Lea Zálišová a na budově B Mgr. Petr Staněk. Knihovny jsou otevřeny po domluvě s výše uvedenými učiteli.

Těšíme se na Vás!!!

 Mgr. Lea Zálišová a Mgr. Petr Staněk