Simulované soudní řízení

Dne 9.11. 2023 se uskutečnilo ve třídě 2.A Obchodní akademie simulované soudní řízení. Imitované soudní řízení probíhalo tak, aby žákům přiblížilo praxi v této oblasti. Daná praktická ukázka se týkala soudního případu ve věci sporu o spoluvlastnictví nemovitosti. Studenti obdrželi předem vypracovaný scénář děje daného soudního líčení. Role byly rozděleny a dohodnuty předem. Všichni přítomní studenti zde ztvárnili nějakou roli. Žáci se do jednotlivých svých rolí vžili a díky této stylizaci si vyzkoušeli spolupráci a komunikaci v rámci oficialit soudního řízení, na což nebyli dosud zvyklí. Rychlý průběh děje této simulace je vedl k samostatné komunikaci a předvedení určitého druhu řečnického a improvizačního umění. A to i přes fakt, že scénář děje byl do jisté míry předem připraven. Nejtěžší práci měli tzv. advokáti, zástupci znesvářených stran, a v neposlední řadě pak i soudní tribunál složený ze tří studentů. Advokáti museli předvést, jak umějí argumentovat, a to v některých bodech i bez předchozí přípravy. To se myslím povedlo. Nicméně studenti v postavení tzv. soudců to neměli o nic lehčí, neboť museli samostatně vymyslet a připravit k přednesu závěrečný rozsudek. Zároveň se tzv. soudní tribunál snažil přizpůsobit své chování vážné soudní situaci v soudní síni. Celé situaci přihlíželi vyučující, kteří byli k dispozici pro případné poradenství.

Scénku zhlédlo i vedení školy. Žáci hodnotí celou akci jako zdařilou. Přínos spařují v přiblížení se k praxi v rámci vyučovaného předmětu práva. Díky tomuto fiktivnímu řízení měli i možnost vyzkoušet si na vlastní kůži komunikaci v rámci nečekaného vývoje situace a otestovat si svoje reakce na ni.

 Autor: Ing. Pavel Kollert