Maturitní ples 4.B a 4.S aneb je to vo hviezdach

Žáci 4. ročníků, konkrétně třídy 4. B. a 4. S, Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela společně uspořádali 11. 11. svůj maturitní ples. Tato slavnost se uskutečnila v Městském divadle doktora Josefa Čížka v Náchodě. Přišli se podívat malí, velcí, mladí i staří. Všichni byli srdečně vítáni.

Brány se otevřely již v 19 hodin, vtom začali přicházet první hosté. Zbývalo už jen pár posledních lístků, které se vyprodaly rychlostí blesku. Během pár chvil se divadlo téměř zaplnilo a stěnami se rozléhal smích doplněný o hukot družného povídání a sdělování si různých zážitků. Ve vzduchu byla cítit dobrá atmosféra a vzrušené očekáváním.

Konečně odbila 20. hodina a na pódiu se objevil moderátor večera s několika vlídnými slovy na úvod. Hned vzápětí promluvila i paní ředitelka RNDr. Věra Svatošová a poté i dva třídní zástupci. Všichni pokojně poslouchali a přišlo první překvapení. Na parket nastoupily dívky z taneční skupiny ZUŠ Hronov pod vedením paní Zuzany Vítkové. Předvedly skvělé vystoupení. Na oplátku sklidily veliký potlesk.

S příchodem půl deváté přišel čas na šerpování. Zazněly první tóny nástupové písničky a dveřmi vedle pódia začali vcházet studenti obou tříd. Dívky měly krásné dlouhé šaty, chlapci potom skvěle padnoucí kvádra. Seřadili se do dvou řad a s velkým potleskem mezi ně přišly i třídní učitelky. Za 4. S. paní Ing. Jana Čejchanová a za 4. B. paní Mgr. Hana Hovorková. Poté, co všechny ošerpovaly, následovala učitelská a rodičovská volenka.

Všichni se skvěle bavili a byla tu desátá hodina. Na parket přispěchala třída 4. B se svým předtančením. Všichni jásali, tleskali a třídu tak velmi podporovali. Hned po nich vystoupila třída 4. S. a davy ji stejně tak bouřlivě podpořily. Atmosféra byla přímo skvělá, plná emocí.

,,Myslíme, že se nám zatím všechno daří snad ještě lépe, než jsme čekali. Moc si celý večer užíváme!“ pochvalovali si svůj ples organizátoři.

Všichni tančili, bavili se, jedli a pili do doby, než pan moderátor vyhlásil půlnoční překvapení. Maturanti přiběhli v havajských košilích s věnci z květin a vyzvali všechny na parket. Tančili se všemi dobře známé tance jako ,,Jede, jede mašinka“ nebo ,,Makarena“. Parket byl plný téměř k prasknutí. Všichni si naplno užívali každou chvilku. Navazovalo už jen tradiční zašlápnutí šerp a bylo po všem.

Ve dvě hodiny ranní se ples oficiálně ukončil. Beránkem se rozlehlo ticho a my všichni jsme si domů krom protancovaných střevíčků přinesli i krásnou vzpomínku.

 Autor: Melánie Laschová, 4.S