Z České Skalice do Ratibořic

Na závěr školního roku jsme v úterý 20. června 2023 uspořádali pro žáky domova mládeže turistický výlet s názvem „ Z České Skalice do Ratibořic.“ Zúčastnilo se ho celkem 18 žáků a žákyň. Ze SOA Náchod se na výlet vydalo sedm , ze SZŠ a EA devět a z AM dva účastníci . Pedagogický dozor zajistili František Drahoňovský a Ing. Pavel Janeček. Účastníci měli sraz ve 14:40 hod. před domovem mládeže, kde byli seznámeni s programem výletu a poučeni o bezpečnosti a chování. V 15:03 jsme odjeli vlakem do České Skalice. V 15:30 jsme odešli z nádraží na náměstí v České Skalici, kde měli žáci možnost dát si zmrzlinu. Pokračovali jsme k Barunčině škole. Tam jsme absolvovali prohlídku s výkladem. Od školy jsme se vydali dolů k řece Úpě a po červeně značené turistické trase jsme došli do bažantnice a k Ratibořickému zámku. Po dalším zmrzlinovém občerstvení jsme si prohlédli zámeckou zahradu a pokračovali k pomníku babičky s dětmi. Zde jsme si udělali několik fotek. Vydali jsme se kolem Rudlova mlýna podél toku řeky Úpy do Zlíče. V hotelu Holzbecher jsme měli zajednáno občerstvení ve formě volného výběru teplého jídla, pohárů a nápojů. Před jídlem byl uskutečněn zábavný vědomostní kvíz s otázkami souvisejícími s navštívenými místy během výletu. V 19:44 nám od hotelu odjížděl autobus do Náchoda a ve 20:15 dorazili všichni účastníci zpět do domova mládeže. Počasí nám přálo. Zvolená trasa, kterou jsme absolvovali, měřila zhruba osm kilometrů.

 Autor: František Drahoňovský