Zpráva z exkurse 2. U

Ve středu 21. 6. 2023 žáci z 2.U navštívili v rámci odborných exkursí vodní elektrárnu ČEZ v Hradci Králové. Zde se zúčastnili přednášky o obnovitelných zdrojích pro výrobu elektrické energie. V rámci organizované diskuse se seznámili s výhodami i nevýhodami jednotlivých zdrojů.

V další části exkurse jsme si prohlédli technické řešení vodní elektrárny na Labi /Hučák/ s celkovým výkonem 700 MWh. Při zpáteční cestě městem jsme navštívili významné historické i současné stavby na Eliščině nábřeží a Velkém náměstí.

 Autor: Ing. Luboš Rejmont