Ekonomická olympiáda 2023/2024

V letošním roce se uskutečnil VIII. ročník školních kol mezinárodní Ekonomické olympiády, soutěže pro středoškoláky v ekonomii a financích. Ekonomickou olympiádu organizačně zajišťuje Institut ekonomického vzdělávání z.ú.(INEV) a je zaštítěna Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Českou národní bankou. Letošního ročníku školního kola této olympiády se zúčastnili dne 29. 11. 2023 i žáci naší školy: Tomáš Hynek 4.A, Lucie Pardubická 3.A, Jakub Šefc 1.A, Denis Petráško 1.A, Vo Huyen Trang 1.A.

Z výsledků školního kola vyplývá, že kritéria pro postup do dalšího krajského kola olympiády splnili tito žáci naší školy: Tomáš Hynek 4.A, Jakub Šefc 4.A, Lucie Pardubická 3.A

Do krajského kola, které se bude konat v jarních měsících roku 2024, postupuje za naši školu Tomáš Hynek ze 4.A.

Blahopřejeme nejen Tomášovi, ale také ostatním žákům, kteří splnili daná kritéria. Na tyto účastníky naváží jistě v příštích letech další soutěžící. Tato soutěž může přispět k dalšímu rozvoji ekonomické a finanční gramotnosti na naší škole.

 Autor: Ing. Pavel Kollert