Liga rozpočtářů

3. ročník celostátní soutěže

Liga rozpočtářů, která je odbornou soutěží určenou pro žáky 4. ročníků středních škol v oceňování stavebních zakázek, je organizována společností ÚRS CZ a.s. ve spolupráci s Katedrou ekonomiky Stavební fakulty ČVUT.

Celostátní kolo se konalo dne 25. ledna na ČVUT v Praze. Letošního ročníku se aktivně zúčastnilo 15 středních škol a 30 žáků. Naši školu zastupovali vybraní žáci ze 4S a 4SI se zaměřením na rozpočtování a kalkulace staveb.

Lukáš Míl získal 2. místo a Tomáš Kuba 14. místo. V celkovém hodnocení škol se naše škola umístila na druhém místě.

Hlavním mottem soutěže je podpořit školy ve výuce stavební ekonomiky a umožnit žákům porovnat svoje dovednosti s žáky z jiných škol. Liga rozpočtářů je také příležitostí pro setkání a výměnu zkušeností mezi pedagogy stavebně-ekonomických předmětů.

Soutěž je rozdělená do dvou kol. Školní kolo probíhá v rámci výuky rozpočtování v prvním pololetí. Dva nejúspěšnější žáci postupují do celostátního kola, které probíhá na půdě Fakulty stavební ČVUT v Praze. Zde žáci pracují přímo na zadání připraveném a hodnoceném vysokoškolskými pedagogy.

Pro pedagogy i žáky byla během dne v rámci doprovodného programu připravená prohlídka stavební fakulty a cyklus odborných přednášek od partnerů soutěže o aktuálních trendech a technologiích ve stavebnictví.

Pozice rozpočtáře je stále důležitou součástí stavební přípravy a perspektivním oborem i v době digitalizace stavebnictví. Pociťujeme však dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných odborníků, a proto chceme podpořit mladé talenty v této profesi. Pomocí partnerů soutěže jim otevřít nové možnosti, aby získali zkušenosti v oceňování stavebních prací.

Upřímně blahopřeji oběma soutěžícím. Získané zkušenosti jistě využijí ve své odborné praxi i studiu na vysoké škole.

Děkujeme oběma organizátorům a těšíme se na setkání v dalším ročníku.

 Autor: Ing. Jitka Rohanová