Pardubický a hradecký veletrh fiktivních firem

Ve dnech 9. 2. a 28. 2. 2023 jsme se zúčastnili veletrhů fiktivních firem. První veletrh proběhl v Pardubicích a druhý v Hradci Králové. Veletrhu v Pardubicích se zúčastnili všichni žáci našich třech fiktivních firem, veletrhu v Hradci Králové pak pouze vybraní žáci.

Veletrh je zaměřen na obchodní dovednosti žáků v rámci výuky předmětu fiktivní firmy a následné prodejní zdatnosti nabízeného zboží nebo služeb. Této účasti však předchází hodiny strávené nad různými úskalími, které s sebou podnikání nese. Každá fiktivní firma si nejprve vymyslí název společnosti, pod kterým bude podnikat, předmět svého podnikání. Musí splnit všechny náležitosti potřebné pro vznik fiktivní firmy (výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, povinnosti vůči státním institucím…) vytvoří propagační materiály (katalogy, vizitky, letáky, nástěnku…) a poté se může vydat do světa businessu. Žáci se snaží během prodejní akce své dovednosti a nápaditosti uplatňovat tak, aby co nejlépe své podnikání propagovali. Nedílnou součástí těchto akcí je i účast odborné poroty, která v rámci daného veletrhu hodnotí dle různých kritérií nejen prodejní prostředí po stránce vizuální, ale rovněž obchodní dovednosti. Součástí hodnocení bývá i správnost a úplnost vystavených daňových dokladů.

Pro všechny naše zúčastněné firmy to byla premiéra a určitě velký přínos pro další práci nejen na sobě, ale rovněž na zdokonalování daného podnikání, nejen na produktech samotných, ale na jejich propagaci, znalosti sortimentu a vzájemných sociálních interakcích.

Na našem prvním veletrhu v Pardubicích jsme se celkově umístili:

  • CaspoSweets 3. místo, NetView 7. místo, LiTerraker 10. místo z 21 zúčastněných firem

Na našem druhém veletrhu v Hradci Králové jsme se celkově umístili:

  • CaspoSweets 6. místo, NetView 17. místo, LiTerraker 10. místo z 20 zúčastněných firem

Na druhém veletrhu se nám dále podařilo získat i vedlejší ocenění:

  • NetView získala titul nejsympatičtější firma, LiTerraker 3. místo v soutěži o nejlepší stánek a CaspoSweets 1. místo v soutěži o nejlepší stánek.

Dojmy, které během těchto dvou akcí žáci popsali, byly pozitivní, což dokládá i jejich vyjádření:
„Je 28.02 a vcházíme vstříc novým zkušenostem na už druhý veletrh fiktivních firem. Po rozložení a zorganizování našeho pomyslného pracoviště jsme se každý věnovali svým daným úkolům, někdo nabízel fiktivní zájezdy či produkty, z každé skupiny se pak vždy
2 vybraní žáci připravovali na prezentaci před odbornou komisí učitelů v českém i cizím jazyce. Vše bylo zakončeno slavnostním ukončením a vyhlášením soutěží kolem 15. hodiny.“

Výše uvedené akce a v neposlední řadě i ocenění jsou pro žáky velmi přínosné a motivují nás všechny k další práci a úspěchům.

GRATULUJEME !!!

 Autor: Ing. Věra Erberová